موضوع: پشتکار تحصیلی

پشتکار تحصیلی 4 سال 11 ماه ago #39

مجید برای ادامه تحصیل حدود یک ماه یک منزل اجاره کرد و درآن یک ماه، یک سال تحصیلی را با موفقیت پشت سر گذاشت.
به نقل از پدر شهید
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.