موضوع: سفر

سفر 4 سال 11 ماه ago #38

مجید برای رفتن به مشهدمقدس مرخصی گرفته بود ولی به محض اینکه متوجه شروع عملیات شد، از رفتن به سفر منصرف شد وبه گروهان امداد پیوست و برای همیشه رفت که رفت و به ملکوت اعلی پیوست.
به نقل از پدرشهید
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.